Zabytkowa willa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej

Informacje

  • Rok

    2018

  • Kategoria

    Renowacja okien i drzwi

Opis


Latem 2018r. w ramach inwestycji o nazwie „ Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego „ przeprowadziliśmy kompleksową renowację wraz z częściową rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku willi.

Podczas realizacji prac napotkaliśmy na trudności w postaci dużych ubytków części okien widocznych na zamieszczonych fotografiach, które należało odtworzyć na podstawie zachowanej stolarki. Okna znajdowały się w bardzo złym stanie, lecz po dokonaniu niezbędnych prac odzyskały pierwotny kolor i blask.


Przy okazji prac renowacyjnych zamontowaliśmy w oknach nawiewniki oraz uszczelki gumowe, których pierwotnie nie było. Dzięki temu stolarka stała się bardziej izolacyjna. Roboty były realizowane i odebrane w porozumieniu z konserwatorem zabytków